Malý dům pro velkou rodinu

aneb novostavba rodinného domu v Rudce u Kunštátu

Účel: trvalé bydlení pro 1 rodinu
Stupeň: studie (2015), územní a stavební řízení (2016)
Technologie: dřevostavba „two-by-four", nízkoenergetický standard
 
Fasády domu jsou řešeny obkladem ze sibiřského modřínu, jižní a západní okna jsou důsledně stíněna vnějšími dřevěnými žaluziemi a zastřešením terasy s integrovaným stíněním. Na jižní fasádě jsou umístěny kolektory pro ohřev vody, které taktéž plní funkci stínění.

Při řešení dispozice bylo velkým přáním investorů nechat v přízemí co nejvíce otevřený prostor, v patře potom umístit oddělené dětské pokoje a společnou pobytovou zónu s velkým vikýřem. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu, v přízemí jsou tedy příčky navrženy jako zděné, aby alespoň částečně zlepšovaly vlastnosti lehké stavby (setrvačnost teplotní a vlhkostní), v podkroví jsou na podporu dobrého klimatu na lehké příčky navrženy hliněné omítky.

Níže přikládám několik záběrů přímo od investorů:

nosná konstrukce schodiště uchycená do stěny z recyklovaných nepálených cihel...

... tato stěna zůstává pohledová, tedy neomítnutá, a vytváří záda prostoru se sedačkou

hotové schodiště s dřevěnými stupni a kovovým zábradlím

Podkrovní hala je prosvětlená velkým vikýřem, ten byl ústředním motivem a přáním investorů od samého začátku.

Koupelna, do níž si kachličky navrhovala i vyráběla sama paní majitelka!!

Modřínová fasáda, na které zatím není vidět zub času. Jak bude dřevo postupně stárnout, bude šednout, fasáda se vizuálně více propojí s černými rámy oken a červené dveře pak vystoupí jako jediný barevný akcent – veselý, srdečný a vítací. 

Starší záběry z průběhu stavby:
novostavba rodinneho domu_Rudka_Smardova
obvodové konstrukce před vyplněním tepelnou izolací, pohled od severovýchodu

drevostavba_Smardova_Rudka_1
obvodový plášť zatím bez dřevěného finálního obkladu, pohled od jihozápadu

drevostavba_Smardova_Rudka_2
pohled do budoucí hlavní obytné místnosti, velké prosklení ja jih a západ bude opatřeno systémem stínění

drevostavba_Smardova_Rudka_3
pohled na otevřený prostor haly v podkroví a dominantní vikýř, který může sloužit jako čtecí okno

drevostavba_Smardova_Rudka_4
pohled do jednoho z budoucích dětských pokojů