MLÝN LOMY
Nástavba roubeného patra
obě foto – stávající stav

Účel: trvalé bydlení pro 1 rodinu
Stupeň: studie (2013)
Technologie: dřevostavba – roubená konstrukce
 
Vytvoření dvoupatrové obytné jednotky v polovině hlavní budovy mlýna – dle požadavku investora za pomoci zvednutí, resp. otočení poloviny střechy a vytvoření roubeného patra.
 
pohled na vstupní fasádu
 
pohled od potoka lemujícího pozemek