Moře – reliéfní obraz v hliněné omítce, Tišnovsko

Obraz Moře vznikl v rámci spolupráce s kolegou Alešem Dorazilem a majitelem domu. Nachází se v podkrovní místnosti rodinného domu, který je postaven roubenou technologií a ve všech jeho místnostech jsou použity hliněné omítky. Majitel je nadšený jachtař a přál si do tohoto prostoru dekoraci v podobě námořního motivu. Původní záměr umístit motiv na delší stěnu se nakonec rozšířil i o stěnu kolmou, a vznikl tak jakýsi 3D obraz. Pokoj teprve časem bude hledat své využití, možná bude hernou, odpočívárnou nebo pokojem pro hosty.
Obraz byl nejprve vymodelován celý v hrubé formě – za použití jemné a hrubé hliněné omítky – a poté byly nanášeny barevné dekorativní omítky s přímesemi a pigmenty.
 
použité materiály: hliněná omítka jemná Econom a hliněné omítky dekorativní Art (Picas), hliněná omítka hrubá (Picas),                                  korálový písek, drcené mušle, pigmenty Picas

realizovali: Kateřina Šmardová, Aleš Dorazil, červen–říjen 2016

celkový pohled

výřez

výřez                                                                                   detail „zaseknutí" plachet do vln

kompozice vln... jednotlivé odstíny vln byly dosaženy jednak různými poměry bílé a modrošedé dekorativní hliněné omítky, jednak různým množstvím přidaných pigmentů (modrý a zelený). Do vln byla dále použita příměs drcených mušlí, jejichž procentuální poměr směrem dolů klesá.

detaily styku jednotlivých ploch – modré vrstvy vln jsou doplněny drcenými mušlemi, žluté vrstvy písku pak příměsí korálového písku vhodné zrnitosti; detail vrstvení ploch a napojení na dřevěný sloup

záběry z hrubé fáze modelování reliéfu

a vzorky, vzorky, vzorky...

A ještě pár záběrů z modro-hnědé fáze, kde se potkávala estetika hrubé a jemné dekorativní hliněné omítky:

Více fotografií z interiéru roubeného domu s hliněnými omítkami zde.