O mně
Ing. arch. Katerina Smardova

Vzdělání:

2008–2012 FA VUT Brno – doktorské studium (Hliněné povrchy v současné architektuře)
2001–2008 FA VUT Brno – Architektura a urbanismus
2006/2007 Sint-Lucas Architectuur, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (Ghent, Belgie)

Absolvované kurzy vztahující se k užití hlíny v architektuře:
2013  Dusaná stěna / Jörg Depta (DE) / Hostim – praxe provádění hliněné dusané stěny
2011  Japonské hliněné omítky / Tatsuya Tokura (JP) / Wangelin (DE) – teorie a praxe tradičních japonských hliněných
         a vápenných omítek
2010  Ecological building with natural materials / Dr.-Ing. Gernot Minke (DE) / Hrubý Šúr (SK) – praxe hliněných omítek
         a podlah v kopuli ze slaměných balíků
2010  Tierrafino / Carl Giskes (NL) / Brno – hliněná omítka, jílovo-vápenný štuk, marocký štuk 
2010  Malujeme barvami země / Prof. Irena Ráček / Heldenberg (AT) – praxe míchání a používání hliněných barev
2009  Enhancing the teaching methods of European Natural Building teachers / Athena a Bill Steen (USA) / Bučany (SK) –
         – teorie a praxe hliněných omítek a podlah
 
Další:
2016/2017  Jednoletý kurz památkové péče, Národní památkový ústav
2015/2016  Feng shui – 1. ročník, lektorka Ing. Andrea I. Gheorghe
 

Praxe:

2012–současnost – nezávislá činnost
        Navrhuji energeticky šetrné domy, citlivé rekonstrukce a interiéry nejen s hliněnými omítkami. Realizuji detaily
        a dekorace v hliněných omítkách, věnuji se osvětové a konzultační činnosti v oblasti užití hlíny v architektuře.
2008–2012 – praxe v brněnských ateliérech
        (Jamdesign, Vize Ateliér, Redfor)

Co Vám mohu nabídnout:

V oblasti použití hlíny v architektuře:

 • poradenství (hliněné omítky, hliněné konstrukce)
   
 • komplexní návrh interiéru s hliněnými omítkami – zvolení materiálů z hlediska barvy, textury, techniky zpracování povrchu a funkčnosti (akumulace vlhkosti a tepla atd.). Dále zvážení vhodnosti použití materiálu do konkrétních míst v souvislosti s mírou namáhání (otěr, ostřik vodou) a případně návrh ochranného řešení.
   
 • výtvarná tvorba – součástí návrhu interiéru (nebo nezávisle na něm) může být také návrh výtvarných
  a dekorativních prvků v hliněných omítkách. Tyto prvky také na stavbě osobně realizuji.
   
 • úzká spolupráce s řemeslníky – důležitou součástí úspěšně a kvalitně provedeného interiéru s hlínou je úzká spolupráce s hliněnými omítkáři, a to již ve fázi návrhu.

V architektuře obecně:

 • služby v oblasti architektury, urbanismu a designu – zajišťuji fázi studie, dokumentace pro územní řízení
  a stavební povolení.

   
 • individuální přístup ke klientovi – vždy pozorně naslouchám jedinečným přáním a potřebám každého klienta
  a snažím se je vhodně propojit se svými zkušenostmi a tvůrčími schopnostmi.

   
 • individuální přístup k prostředí – stejně tak „naslouchám i vnějšímu prostředí a snažím se navrhovat v souladu s tímto okolím.